The Attractively Luring Saying - If You'Ve Got The Time, We'Ve Got The Adrian.

Hjälp på kontoret

Jag besökte ett företag som arbetar med bemanning här i Stockholm förra veckan. Jag behöver nämligen lite extra hjälp på kontoret under de kommande veckorna. Så det passade ju perfekt med detta då man kan hyra in folk som arbetar under en kortare period. Det passar mig perfekt! Så det kommer förmodligen att börja arbeta här redan nästa vecka och vara här i cirka 1 månad. Det kan bli så att jag behöver ha dem längre, men det får jag se då. Men det här kommer ju att bli riktigt bra det!